Luchtfoto, papier, 20e eeuw
onbekend
1940 - 1970
luchtfoto
landschapfotografie
Luchtfoto van Fort Loevestein en Fort Vuren en omgeving.
0188-M2009-306
foto
Slot Loevestein
http://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-f.html
Uitgebreide informatie