Luchtfoto omgeving Sint Maartenskerk, Hucht te Tiel
1920 - 1920
Tiel
Luchtfoto met links de Sint Maartenskerk; Hucht
0234-F0886
foto
Flipje en Streekmuseum Tiel
http://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-f.html
Uitgebreide informatie