Portret van een jonge man
Anthonie Willem Hendrik Nolthenius de Man
1828
portret van een jonge man; halffiguur, gezeten, het hoofd naar links gekeerd, gekleed in een mantel, een baret op zijn hoofd, links van hem enkele boeken
PC/P281
ets
Dordrechts Museum
Uitgebreide informatie