Het scheepje van Fortuin
Rembrandt
allegorische voorstelling, links een boot waarin een groep mensen zitten en de mast gevormd wordt door vrouwe Fortuna. Rechts op de voorgrond een kuststrook met vooraan een ruiter op een paard dat door zijn benen zakt, voorstellende het verlies van Marcus Aurelius. In de achtergrond de ronde bogen van een tempel met daarvoor een grote ...
PC/P402
ets
Dordrechts Museum
Uitgebreide informatie