Stadplattegrond van Franeker
Ids Wiersma
onbekend
Tekening in potlood met lichtblauwe waterverf, voorstellende de stadplattegrond van Franeker binnen de wallen en de stadsgracht. De belangrijkste gebouwen zijn getekend of met cijferaanduiding in een aparte kolom, linksonder, beschreven. Het is onbekend waar de tekening toe gediend heeft.
1972-372
tekening
Museum Dr8888
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Ids%20Wiersma%20documentatie%20in%20het%20Nederlands,%20Engels%20en%20Fries.pdf
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f
Uitgebreide informatie