Stilleven
Dolf Henkes
Rotterdam
AB13042
schilderij
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Opschr. RRB 56; VM (etiket Boijmans van Beuningen)
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Uitgebreide informatie