Engeland
Dolf Henkes
Rotterdam
AB13091
schilderij
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Opschr. RLO 40; VM 41
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Uitgebreide informatie