Apostolische geloofsbelijdenis (serietitel)
vermeld op object uitgever: Sadeler, Johann (I)
1579 - 1579
Iconclasscode: 73E1
Iconclasscode: 73D9
Iconclasscode: 11L31115
Het vijfde geloofsartikel: het geloof in verrijzenis van Christus. De prent toont Christus' afdaling in het voorgeborchte na zijn dood. Hij bereikt de poorten van de hel en reikt de hand aan oudtestamentische heiligen. Naast hem Adam en Eva. Op de achtergrond rechts de opstanding van Christus. De prent heeft een Latijns opschrift met een ...
prent
Rijksmuseum Amsterdam
License: CC-BY. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/. Bron: Rijksmuseum
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Uitgebreide informatie