Luchtfoto Zuiderzeewerken. Overzicht der in uitvoering zijnde werken te Den Oever Uitwateringssluizen en schutsluis links, gemaalput rechts achtergrond
F022586
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie