Luchtfoto Zuiderzeewerken. Den Oever 3 groepen van 5 uitwaretingssluizen, daarachter schutsluis; achter in de zee dijk naar Oude Zeug 11-5'29
F022587
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie