Luchtfoto Zuiderzeewerken. Ontstaan van het eiland Breezand midden in zee tusschen Wieringen en Zurig 11-5' 29
F071097
https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie