Ens Beschrijving: luchtfoto; zie pag. 55, no. 1 van "Dorpen in de IJsselmeerpolders".
Hofmeester, B. (Bart)
stedenbouw
201254
dia's
Batavialand collecties
Uitgebreide informatie