Delen van een woonkamerameublement
GR0141
Gemeentemuseum Den Haag
Uitgebreide informatie