Reclame voor verzending van prentbriefkaarten (1981)
1981
"Stuur eens 'n kaartje (en gebruik de postcode goed)".
37142
brievenbusbiljet
Museum voor Communicatie
Uitgebreide informatie