Reclame voor gewijzigd posttarief (1981)
1981
"Op het postkantoor ligt voor u een brochure met tarieven". Schematisch overzicht met tarieven voor postblad, brieven, briefkaarten, drukwerkkaarten en overig drukwerk.
37149
brievenbusbiljet
Museum voor Communicatie
Uitgebreide informatie