Zilveren avondmaalsbeker
Jacob Kamminga Kylstra
1829
Zilveren avondmaalsbeker, gedecoreerd met afbeelding van laatste avondmaal en bijbeltekst: 1 Corinten 10 vers 16 en voorzien van de tekst: Deze avondmaals beker behoort aan de diaconie van Drachten en is door haar aangekocht, dus Henricus Heppener. Predikant aldaar; den 8 maart 1829. Zijn meesterteken is IK 80 / JK 80 / KK 33
1969-150a
Avondmaalsbeker
Museum Drachten
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Jacob%20Kamminga%20Kylstra,%20documentatie%20in%20het%20Nederlands%20en%20het%20Fries.pdf
Uitgebreide informatie