Twee vrouwen in het park van Groot Lankum
Franeker, 1959
Tekening fan twa froulju yn it park fan Great Lankum. Tekening met afbeelding van twee vrouwen in het park van Groot Lankum.
1995-118
tekening
Museum Drachten
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Klaas%20Koopmans%20documentatie%20in%20het%20Nederlands,%20Engels%20en%20Fries.pdf
Uitgebreide informatie