Op het Gebruik der Heedendaagse tee Drinkerij in ons land Meest Zeedert den Jaare 1925 een vervolgens toegenomen
Tussen 1762 en jan. 1766
Kronieken van Barend Fabrycius
75
archiefstuk
Museum Dr8888
Uitgebreide informatie