Predikanten zeedert het jaar 1600
Tussen 1762 en jan. 1766
Kronieken van Barend Fabrycius
9 en 10
archiefstuk
Museum Drachten
Uitgebreide informatie