Associated Illustration Agencies#
0000-00-00/0000-00-00
(http://data.beeldengeluid.nl/gtaa/68020,RAF)

bombardementen

eerste wereldoorlog

hospitalen

luchtfoto's
Luchtfoto van de Royal Air Force waarop de verwoesting is te zien tengevolge van een Duits bombardement op een duidelijk gemarkeerd, bekend Brits hospitaal in Frankrijk
2.24.09 158-1659
Foto (zwart/wit)
Nationaal Archief
Uitgebreide informatie