Gemeente Velsen - Foto's
1975-08-25/1975-08-26
Luchtfoto van de blokkade van het Noordzeekanaal door de binnenvaartschippers in opdracht van het Actiecomité Behoud Evenredige Vrachtverdeling op 25 en 26 augustus 1975. Links op de foto de Stationsweg met Velserbeek en ponthaven. Rechts op de foto Van Gelder & Zonen met ponthaven en Hoogovens. I.838.9
KNA001013961
Foto

IMAGE

Topografische prenten, tekeningen en foto's
Noord-Hollands Archief
Uitgebreide informatie