Herinnering I
Leckwijck, E.C.B. Van
1968
Profielkop naar rechts, waardoorheen zeegezicht met duinen en scheepjes, gouden uitsparing
AB8052
schilderij
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uitgebreide informatie