Gehoorgang
Wechgelaar, Diedrich Burghard Alexander
1965
Gehoorgang
SZ27829
schilderij
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uitgebreide informatie