-
1939
werk op papier
Briefwisseling tussen Inspectie Kunstbescherming (Inspectie voor de bescherming van schatten van kunst en wetenschap tegen oorlogsgevaren) en Leo Gestel aangaande 'affiche voor propaganda kunstbescherming in het leger' (1939) en aantekeningen Leo Gestel aangaande het ontwerpen van het 'affiche voor propaganda kunstbescherming in het leger' (1939). Handgeschreven (klad)brief Leo Gestel aan Inspectie Kunstbescherming dd. 18-11-1939.
R12541-F
brief
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uitgebreide informatie