Portret van Johan Gerbrand Koopmans (1900-1958)
c. 1960
62896

63206

63595

63736

63782

66246

67444

67473

68703

68993

69168

82773

borststuk

das

hemd

hoofd naar links

hoogleraar

kort haar (mannenkapsel)

lichaam naar links

licht haar

mansportret

postuum portret

ridderorde (teken)

wegziend
schilderij
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.
Uitgebreide informatie