Portret van Jan Sluijters
1901 (dated)
63006

66935

67444

82773

hoofd naar links

kunstenaarsportret

mansportret

schouderstuk (figuurdeel)
tekening
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.
Uitgebreide informatie