Scheepswerf. Een luchtfoto van een gedeelte van de scheepswerf van Van der Giessen. Voor de steiger ligt het op deze werf gebouwde motorschip Siboeroet. Rechts van de Hollandsche IJssel loopt de Stormpolderdijk. De eerste boerderij is van boer Buitenhuis. De schoorstenen verderop geven aan waar de Koolteerfabriek is. Iets verder aan de Capelse kant ligt ...
75.19.1.0076
scheepswerf
Uitgebreide informatie