Luchtfoto Zuiderzeewerken. Ontstaan van het eiland Breezand midden in zee tusschen Wieringen en Zurig 11-5' 29
d/Arch
Luchtfoto tijdens het ontstaan van het eiland Breezand.
F071097
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie