Gezicht van Monnickendam
Luchtfoto met in de voorgrond op het rechterhoek DE ZARKEN 4, Voormalige Nieuwe Doelen, daterend uit 1743, eertijds als logement gebruikt. In de achtergrond staat de RK kerk en in de verte de zee.
F073358
dia
Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia) https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a0cef3f0-0572-4d24-805f-280dca02eb41
Zuiderzeemuseum
Uitgebreide informatie