Collectie Sanders

Fotograaf: Jan van EschDe schenking van de collectie Sanders-ten Holte (2009)

In 2009 schonk het echtpaar Pieter Sanders en Marieke Sanders-ten Holte 94 werken aan het Instituut Collectie Nederland (ICN), de voorganger van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om de eigen collectie laat twintigste-eeuw kunst te verbreden hebben het toenmalige hoofd van de afdeling Collecties, Evert Rodrigo, en de directeur van het ICN, Henriëtte van der Linden, vooral werk uit de jaren 1980-2000 van Nederlandse kunstenaars gekozen. Ze mochten kiezen uit honderden werken die in het huis en de tuin van het echtpaar stonden. Bij hun keuze zit werk van relatief onbekende kunstenaars, maar ook van vele grote namen. Wat betreft techniek zijn de gekozen objecten zeer verschillend. Het zijn objecten, sculpturen, tekeningen, schilderijen, grote, kleine, robuuste, verfijnde en geheimzinnige kunstwerken.

‘Het moet onze blik vangen en ons raken’
Fotograaf: Jan van Esch

In de afgelopen jaren is de vraag van musea, ministeries en ambassades om recent werk van hedendaagse kunstenaars uit de rijkscollectie te mogen lenen sterk toegenomen. Door de aanwinsten van het echtpaar Sanders-ten Holte kan de Rijksdienst hieraan meer en beter voldoen. De kunstwerken die zij zo genereus schonken zijn nu voor het eerst integraal te zien in een digitale tentoonstelling. Hiermee worden ze zichtbaar voor een groter publiek en dat is geheel naar de wens van het echtpaar. Aan de andere kant zijn de kunstenaars wier werk zich nu op deze tentoonstelling bevindt, ook opgetogen: wat op de kamer bij de Secretaris-Generaal staat is nu zichtbaar voor iedereen.

Echtpaar Sanders - Ten Holte ‘Kunst moet gezien worden’ Fotograaf: Jan van Esch

Het echtpaar Pieter Sanders en Marieke Sanders-ten Holte (Haarlem) verzamelt met liefde en verstand hedendaagse kunst en etnografica. Bij de aanleg van hun collectie kiezen zij vooral kunstwerken van jonge en onbekende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Door veel te kijken in musea en galeries en door gesprekken met kunstenaars ontwikkelden ze gaandeweg een heel eigen visie op het collectioneren. Wat betreft concept en materiaalgebruik moet een werk verrassend en innovatief zijn. Ontwikkelingen op technologisch gebied worden op de voet gevolgd, zoals momenteel de mogelijkheden van 3D-printen. De grootte van hun huis en tuin bepaalde in zekere zin hun keuzemogelijkheden, al namen sommige kunstwerken een hele wand in beslag.

Pieter en Marieke Sanders-ten Holte zoeken de spanning van het zelf ontdekken, van het kiezen en kopen en laten zich zelden adviseren. Na aankoop wordt een werk in hun eigen huis tentoongesteld. Telkens worden werken verhangen en verplaatst. Hiervoor wordt wel advies gevraagd, ‘want hangen is een vak apart’. Bij de keuze van een werk is de esthetiek niet heel belangrijk, hoewel in ieder object wel een zekere schoonheid besloten moet liggen. Om de twee jaar wordt hun huis heringericht met nieuw aangekochte werken. Na ruim veertig jaar verzamelen gaan sommige werken naar een bij hun huis gelegen depot. Soms worden ze bij een herinrichting daar weer uit gehaald. Ze verkopen hun kunst niet, maar lenen het uit of schenken het aan publieke instellingen.

Het echtpaar schonk niet alleen aan het Instituut Collectie Nederland, maar leende in 2012 verschillende tekeningen uit aan het Teylers Museum voor de tentoonstelling Met andere ogen. Daarvan verscheen een mooie (papieren) catalogus geschreven door Marieke Sanders-ten Holte en Terry van Druten. In 2013 schonken ze 127 werken aan het Stedelijk Museum Amsterdam, ter gelegenheid van de heropening van het gebouw. Van een selectie daaruit wordt in 2015 een tentoonstelling gemaakt. En wie weet wat zal volgen… het echtpaar Pieter Sanders en Marieke Sanders-ten Holte verzamelt nog steeds door.

Website Sanders Collectie