Aansluiten bij de Collectie Nederland

Uw museumcollectie aansluiten bij de Collectie Nederland is in de meeste gevallen eenvoudig. Meestal kunnen we uw registratie-database bevragen en de gegevens ophalen. Als dat niet mogelijk is kan een eenvoudige export van de database ook worden gebruikt. Zelfs wanneer u uw objecten beschreven hebt in een "Excel-sheet" of iets dergelijks kunnen wij de gegevens plaatsen.

Neemt contact op met ons en wij verkennen samen met u de mogelijkheden. In veel gevallen kunnen wij helpen om de benodigde technische voorzieningen te realiseren.

Stappen

Kies de manier waarop u uw gegevens wilt aanleveren: 

Is uw collectie registratie systeem geschikt om via het internet te benaderen en de gegevens te "harvesten" door middel van het OAI-PMH protocol? 

 • Bepaal welke records uw wilt delen en welke velden van de records openbaar mogen worden gemaakt 
 • Noteer de URL (vraag na bij uw leverancier) waarop wij de gegevens kunnen ophalen en geef die door aan Collectie Nederland 
Heeft uw collectie registratie systeem een zogenaamde API? 
 • Bepaal welke records uw wilt delen en welke velden van de records openbaar mogen worden gemaakt 
 • Noteer de URL (vraag na bij uw leverancier) waarop wij de gegevens kunnen ophalen en geef die door aan Collectie Nederland 
Is het mogelijk om een export van de gegevens te maken in XML-formaat, CSV-formaat of naar een spreadsheet? 
 • Maak een export en stuur die via e-mail (gebruik eventueel een service als WeTransfer) aan h.schraven@cultureelerfgoed.nl 

Eisen waaraan de gegevens moeten voldoen: 

 • Elke object heeft een unieke identificatie (object- of inventarisnummer)
 •  Een paar velden zijn verplicht: een titel óf beschrijving een geldige verwijzing naar een afbeelding óf naar een webpagina waar het object staat beschreven 
 • er is informatie over soort object óf onderwerp óf plaats van de vervaardiging óf tijdstip van de vervaardiging 
 • u moet vermelden wat voor voorwaarden er zijn voor het hergebruik van de afbeelding (verwijzing naar één van de voorbeelden op http://pro.europeana.eu/share-your-data/rights-statement-guidelines/available-rights-statements 

Aanbevolen minimale aan te leveren informatie 

 • maker van het object 
 • titel of beschrijving van het object 
 • afmetingen van het object 
 • datum van vervaardiging van het object 
 • soort object 
 • houder van het auteursrecht van dit object