Verrijken eigen collectie

Collectie Nederland biedt Nederlandse erfgoedinstellingen de infrastructuur in de vorm van een Nationale Aggregator om hun gedigitaliseerde collecties toegankelijk te maken. De erfgoedinstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de digitalisering en de online presentatie. De aggregator biedt hen evenwel een duidelijke standaard voor de aansluiting van hun digitale collecties op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen, binnen én buiten de erfgoedsector.

Aansluiting bij Europeana

De Europese portal biedt toegang tot meer dan 45 miljoen gedigitaliseerde boeken, kaarten, foto’s, video’s, schilderijen en muziek. Via deze portal is culturele data beschikbaar voor onderzoek, educatie en creatief hergebruik.

Aanpak project ‘Collectie Nederland’

Collectie Nederland is continue bezig nieuwe digitale erfgoedcollecties aan te sluiten, maar wil ook bestaande collecties uitbreiden. Door middel van onder andere informatiebijeenkomsten wordt het erfgoedveld op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van de Collectie Nederland. Ook worden via het project technische en organisatorische randvoorwaarden geregeld voor het digitaal ontsluiten van collecties.